Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TUAK STE PRÁVNICKÁ OSOBA
Spôsob poukázania nájdete napríklad TU
ďakujeme....

Zlatovláska

21. 1. 2015 k nám zavítal Harry Teater s predstavením O Zlatovláske, interaktívnou činoherno-bábkovou rozprávkou plnou fantázie a hravosti o tom, čo všetko treba urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú so zlatými vlasmi. Zabezpečil ju Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že stredisko DSS PRAMEŇ

n e b u d e  v prevádzke v dňoch

od 22. decembra 2014 do 6. januára 2015

 z dôvodu čerpania dovoleniek. 


V priebehu pracovných dní v období od 22. decembra 2014 do 6. januára 2015 je možné Vaše dieťa umiestniť v DD a DSS Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica. V Banskej Bystrici, 02.12.2014            
Mgr. Jaroslava Hadvickáková
                                                                   vedúca strediska       .