Zrkadlenie duše

Stredisko DSS Prameň 

Vás srdečne  pozýva

na výstavu výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím
pod názvom 

Zrkadlenie duše

v dňoch  14.7. –  27.7.2014 v Europa SC  na  1. poschodí,

kde si môžete prezrieť vyjadrenia ich 

pocitov, túžob, nálad ...   

pomocou štetca a farieb.

Aktívne trávenie voľného času ako prevencia závislostí v DSS Prameň

Zmysluplné využitie voľného času je jedným z dôležitých aspektov správneho spôsobu života. Pasivita, nuda a stereotypné činnosti vedú k úpadku osobnosti nielen po fyzickej , ale aj psychickej stránke a môžu viesť k negatívnym prejavom správania. Na základe toho sme 19. júna 2014 v DSS Prameň realizovali Malý projekt  „Aktívne trávenie voľného času ako prevencia závislostí,“ ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Cieľom projektu bolo poskytnúť klientom základné informácie o drogách, ich nežiadúcich účinkoch, oboznámiť ich so zásadami zdravého životného štýlu a poskytnúť im alternatívy aktívneho trávenia voľného času. Chlapci sa venovali športovým činnostiam ako stolný tenis, petang, bedminton a dievčatá si svoje zručnosti vyskúšali pri výrobe šperkov z FIMO hmoty a maľovaním na sklo. Pozitívnym výsledkom projektu bolo zapojenie sa všetkých klientov DSS Prameň.

Mgr. Mária Džubasová, DSS Prameň


Výlet do Stupavy a na hrad Devín

Biofarma Príroda v Stupava sa nachádza v areáli bývalej botanickej záhrady Univerzity Komenského. Práve sem sme sa prišli pozrieť v prvý júlový deň. Videli sme rôzne zvieratá: psíka, ovce, kone, kozy, mačky, somárika, zajace, morské prasiatka, husy, kačky, sliepky, kohúty, holuby, diviaka, prasiatka, poníka. Na záver sme v kolibe ochutnali tradičné bryndzové halušky. Naša cesta pokračovala na hrad Devín, ktorý leží na sútoku riek Dunaja a Moravy. Po prechode hornou bránou sme si pozreli všetky časti hradu. Zaujala nás najmä hlboká studňa a výhľad na okolitú krajinu.