Dopoludnie s Bleskom

1. 7. 2015 Prvý júlový deň sme strávili spolu s Bleskom, a to nie hocijakým, ale so súborom moderného, scénického a dance show tanca. Úvod patril vystúpeniu detí, nasledovala krátka prestávka spojená s konzumáciou špekačiek, no a záverečná časť bola vyplnená spoločnými hrami s využitím stúh, látok či súťažou v hádzaní na cieľ v podobe šaša. Príjemné predpoludnie uzavrel obľúbený záverečný tanec.

Športová olympiáda

25. 6. 2015 sme sa venovali športu na záhrade nášho zariadenia. Súťaž tvorili tieto disciplíny: kolky, hod loptičkou na cieľ, skákanie cez kruhy, šípky, lovenie rybičiek,  preskakovanie s loptičkou cez prekážky a hod kruhmi na cieľ.
Naši víťazi:
1. Pavel Koreň
2. Patrícia Šarköziová
3. Marek Golema
Odmeny čakali aj na ostatných zúčastnených.