O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že stredisko DSS PRAMEŇ

n e b u d e  v prevádzke v dňoch

od 22. decembra 2014 do 6. januára 2015

 z dôvodu čerpania dovoleniek. 


V priebehu pracovných dní v období od 22. decembra 2014 do 6. januára 2015 je možné Vaše dieťa umiestniť v DD a DSS Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica. V Banskej Bystrici, 02.12.2014            
Mgr. Jaroslava Hadvickáková
                                                                   vedúca strediska       .

Mikuláš

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš a jeho pomocník škriatok, ktorý rozdal adventné kalendáre a opýtal sa, ako sa kto správal počas roka. Tí odvážnejší si trúfli zarecitovať básničku. S Mikulášom sme sa rozlúčili spoločnými pesničkami a potleskom.

Život s úsmevom

V rámci výstavy Zrkadlenie srdca 1. – 5. 12. 2014, ktorá sa uskutočnila v ŠVK,  sme svojich priateľov pozvali 2. 12. aj na hudobno-dramatický program Život s úsmevom. V Spoločenskej sále sme sa predstavili so scénkou Snehulienka, študenti stredných škôl zo Zvolena s predstavením Kráľovstvo. Ako hudobný hosť vystúpila Jadranka, ktorá roztancovala celú sálu.