Teátro Neline

6. 4. 2016  k nám zavítalo Teátro Neline z Budmeríc s predstavením „Postrach Samko!“. Je to pokračovanie mravoučných príbehov scénaristky, herečky a režisérky Nely Duškovej – alias tetky Betky, ktorá pomáha s nespratnými deťmi. Predstavenie bolo aktivačné, no a ako to v rozprávkach býva, všetko dobre dopadlo.

Zber papiera

Najviac papiera priniesli:

1. Jozef Vaněk
2. Jana Rejdovianová
3. Helena Rozenbergová

Celkove sme vyzberali 2 800 kg papiera.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak zároveň aj k ochrane nášho životného prostredia.   

Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....