Dr. Klaun

26. 1. 2016 k nám zavítal Dr. Klaun Trenčianskej nadácie z Divadielka Dunajka z Kuchyne, ktorý nám zahral predstavenie „Šibi ryby šašo“, spojené s piesňami  a hrou na  harmonike.

Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TU

ďakujeme....

Vianočná besiedka

18. 12. 2015 Atmosféru adventného času umocnili básne, piesne a scénka o vnemoch a pocitoch, čo sú pre nás Vianoce. Zaplnená rodičmi, príbuznými a priateľmi spoločenská miestnosť sa naplnila radosťou z vystúpenia, pestrosťou ponúkaných výrobkov a darčekov. Príjemným oživením bolo aj posedenie všetkých prítomných.

Viac foto nájdete TU.