Dopoludnie s Bleskom

1. 7. 2015 Prvý júlový deň sme strávili spolu s Bleskom, a to nie hocijakým, ale so súborom moderného, scénického a dance show tanca. Úvod patril vystúpeniu detí, nasledovala krátka prestávka spojená s konzumáciou špekačiek, no a záverečná časť bola vyplnená spoločnými hrami s využitím stúh, látok či súťažou v hádzaní na cieľ v podobe šaša. Príjemné predpoludnie uzavrel obľúbený záverečný tanec.

Športová olympiáda

25. 6. 2015 sme sa venovali športu na záhrade nášho zariadenia. Súťaž tvorili tieto disciplíny: kolky, hod loptičkou na cieľ, skákanie cez kruhy, šípky, lovenie rybičiek,  preskakovanie s loptičkou cez prekážky a hod kruhmi na cieľ.
Naši víťazi:
1. Pavel Koreň
2. Patrícia Šarköziová
3. Marek Golema
Odmeny čakali aj na ostatných zúčastnených.


Kino

19. 6. 2015 sme sa vybrali do kina Europa, aby sme si pozreli rozprávkový príbeh Sedem zhavranelých bratov, ktorý bol nakrútený na motívy B. Němcovej.