Nič Vás to nestojí a nám to pomôže

2 % z daní

AK STE ZAMESTNANEC ALEBO FYZICKÁ OSOBA
Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Môžete použiť už aj nami pripravené tlačivo

Viac informácií o poukázaní 2% z daní nájdete TUAK STE PRÁVNICKÁ OSOBA
Spôsob poukázania nájdete napríklad TU
ďakujeme....

Svetový deň povedomia o autizme

1. 4. 2015  sme navštívili výstavu obrázkov detí a mladých ľudí s autizmom „Takto vidím svet ja“ na Radnici v Banskej Bystrici. Konala sa pri príležitosti celosvetovej kampane „Vysvieťme to na modro“.  Organizátorom bola SPOSA Banská Bystrica v spolupráci so ŠZŠ. Svoje práce prezentoval aj náš Marek Golema. Na záver vernisáže sme spolu so zástupcom primátora mesta Banská Bystrica Ing. M. Turčanom vypustili modré balóny.

Marec – mesiac knihy

25. 3. 2015 sme recitovali básničky, čítali knižku a hádali hádanky, aby sme ukázali, že aj v našom živote má kniha svoje miesto. Ocenení v najlepšom prednese:

1. Anna Kýpeťová
2. Jana Kalaiová
3. Terézia Varmuzeková